Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1534

De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide op Ambon. Tijdens de Japanse bezetting verbleef de geïnterviewde op Kisar en ging naar de Japanse school. Na de Japanse capitulatie werd de geïnterviewde verpleegkundige en werkte ze in een militair hospitaal. Zij vertelt hoe in 1950 het hospitaal bezet werd door de TNI. Ze heeft nare ervaringen van de confrontaties met de TNI. De geïnterviewde koos toen voor een baan bij het Rode Kruis. De geïnterviewde kwam op verschillende plaatsen in Indonesië te werken, en bleef daar tot in 1970.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6x-293p
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-g88r-uk
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-g88r-uk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50952
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Molukken; Zuid-Sumatra