De bevolking van Twente voor 1812 ("Twentebestand")

DOI

Een bestand van personen die vóór 1 januari 1812 in Twente geboren zijn en er een gezin gesticht hebben. Het bestand omvat gegevens van 87.379 personen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zye-7awb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40205
Provenance
Creator Prof.Ir. H.C. Zorn
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Prof.Ir. H.C. Zorn (data collector);Prof.Ir. H.C. Zorn (research initiator)
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Prof.Ir. H.C. Zorn (data collector);Prof.Ir. H.C. Zorn (research initiator)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format MySQL versie 4.1.
Discipline History
Temporal Coverage {2012-10-01,1986-01-01,2007-11-16,2008-12-22}