De bevolking van Twente voor 1812 ("Twentebestand")

Een bestand van personen die vóór 1 januari 1812 in Twente geboren zijn en er een gezin gesticht hebben. Het bestand omvat gegevens van 87.379 personen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zye-7awb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sfx-w0k
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sfx-w0k
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40205
Provenance
Creator Prof.Ir. H.C. Zorn
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Prof.Ir. H.C. Zorn (research initiator); Prof.Ir. H.C. Zorn (data collector)
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format MySQL versie 4.1.
Discipline History
Spatial Coverage Twente