Veteranen Instituut, IPNV, interview 1144

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Irak. De geïnterviewde vertel over zijn militaire opleiding en loopbaan bij Defensie. Hij was stafofficier. De geïnterviewde vertelt over de aanloop naar de uitzending. De geïnterviewde werd onverwachts uitgezonden. Hij gaat in op de voorbereiding. In het begin moest de uitzending geheim gehouden worden wat de situatie niet makkelijker maakte. De geïnterviewde gaat in op zijn taken als leidinggevende. Hij beschrijft de situatie. Ondanks de dreiging was er geen confrontatie. De geïnterviewde vertelt over de vluchtelingen die langzaamaan konden terugkeren. De geïnterviewde gaat in op de organisatie van de Nederlandse krijgmacht en hoe dit voor moeilijkheden zorgde. De geïnterviewde moest politiek inspelen op deze situatie. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn militaire loopbaan na terugkeer in Nederland.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xuf-hzpa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sjn-max
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sjn-max
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42523
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Irak; Nederland; Sirsek