12th population census 31 may 1947 - Friesland 12de volkstelling 31 mei 1947 - Friesland

EN: The dataset is based on tables with detailed data for municipalities and boroughs of the population census and the occupational census of the Netherlands 1947. These detailed tables from the archive of Statistics Netherlands never have been published. They are written on so-called ‘transparanten’, sheets in A4-format. The set contains more than 35 table-types, some of which spread over two or more sheets, some combined on one sheet.

Image scans of the detailed tables have been made in February 2005. Those scans, 29489 in total were published on www.volkstellingen.nl, ordered by province and municipality. In a later stage the scans have been converted by data-entry to Excel worksheets. In most cases one scan has been converted to one Excel file. However, if a scan contains two or more tables, a separate Excel file is made for each table. The Excel files also have been converted to CSV-text files.

The thematic collection: 12th Population Census 31 May 1947 contains 11 datasets for the provinces plus one dataset for the Netherlands as a whole. The documentation for any dataset in the collection contains a description of the contents of all table-types and the instruction given for data-entry. This dataset regards the files of the province Friesland. The files are grouped by municipality. General files for the province Friesland are contained in the dataset for the Netherlands as a whole.

The metadata per file (details) contains the table number. An overview of table numbers by file is contained in ‘Table number per scan_Friesland.csv’. This applies for the scans as well as the Excel files and the CSV-text files. The file 'Titles of Tables' shows the table numbers with the corresponding titles of the tables.

NL: De dataset is gebaseerd op gedetailleerde tabellen op plaatselijk en wijkniveau van de Volks- en Beroepstellingen 1947. Deze gedetailleerde tabellen uit het CBS-archief zijn nooit gepubliceerd. Zij stonden op perkamentachtig papier (‘transparanten’) in A4-formaat. Het betreft meer dan 35 tabeltypen, waarvan sommige per tabel op één transparant, sommige per tabel gespreid over twee of meer transparanten (afhankelijk van de grootte van de gemeente) en enkele met twee of drie tabellen op één transparant.

Van deze gedetailleerde tabellen zijn in februari 2005 tijdens de Landelijke Contactdag Document Management image scans gemaakt in JPEG-formaat. De in totaal 29489 scans zijn in eerste instantie opgenomen op de website www.volkstellingen.nl, geordend per provincie en gemeente. Later zijn de scans met data-entry overgenomen in Excelbestanden. In principe is van elke scan één Excelbestand gemaakt. Alleen als een scan twee of meer tabellen bevat, is van elke tabel een afzonderlijk Excelbestand gemaakt. De Excelbestanden zijn ook geconverteerd naar CSV-tekstbestanden.

De collectie datasets ‘Volks- en Beroepentellingen 1947’ bestaat uit 11 datasets voor de provincies plus een dataset voor Nederland als geheel. De documentatie voor alle datasets in deze collectie omvat onder meer een beschrijving van de inhoud van elk tabeltype en de instructies die zijn gegeven voor de data-entry.

Deze dataset betreft de bestanden van de provincie Friesland. De bestanden zijn ingedeeld per gemeente. Algemene bestanden over de provincie Friesland bevinden zich in de dataset voor Nederland als geheel.

De metadata per bestand (details) bevat het tabelnummer. Een overzicht met het tabelnummer per bestand staat in ‘Table number per scan_Friesland.csv’. Dat is ook van toepassing op de bijbehorende Excelbestanden en CSV-tekstbestanden. Het bestand 'Titles of Tables' geeft een overzicht van de tabelnummers met de bijbehorende tabelnamen. Dit bestand is beschikbaar gesteld als pdf-document en als CSV-tekstbestand.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zzc-swud
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ta-fes8
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ta-fes8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:110321
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); NIWI - KNAW
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpg; xls; csv; pdf
Discipline History
Spatial Coverage Friesland; Nederland