Dwarsweg 13, Dongen, gemeente Dongen: een bureauonderzoek

DOI

Bureau voor Archeologie heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor sloop- en bouwwerkzaamheden aan de Dwarsweg 13 te Dongen.

Op basis van de landschappelijke ligging geldt een archeologische verwachting voor archeologische resten uit het Neolithicum onder het antropogene dek. Op basis van historische kaarten geldt een archeologische verwachting voor archeologische resten van bebouwing uit de Late Middeleeuwen en recenter direct onder het maaiveld. Recente boringen van een milieuonderzoek bevestigen de aanwezigheid van een antropogeen dek.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x9u-adyj
Related Identifier 10.17026/dans-x3y-q6pw
Related Identifier 10.17026/dans-z4k-mpjg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68596
Provenance
Creator Hanemaaijer, M.
Publisher Bureau voor Archeologie
Contributor Bureau voor Archeologie
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Bureau voor Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-01-31T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-03-16T11:59:59Z