Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1022

De geïnterviewde is in Indië geboren en getrouwd met een Nederlandse man die tijdens de oorlog bij de marine zat. De geïnterviewde kwam in een kamp voor Nederlandse vrouwen. Ze beschrijft de onrustige periode in Indonesië na de soevereiniteitsoverdracht. Ze vertrok uit Indonesië naar Nederland waar ze erg moest wennen aan het grote verschil met het leven in Indonesië. De geïnterviewde vertelt over haar onderwijs en opvoeding in Indonesië. Ze vertelt over haar jeugd en het huishouden. Ook vertelt zij over de omgang en het verschil tussen Nederlanders en Indonesiërs.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-286-2yr5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4t20-kv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46364
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nederland