Veteranen Instituut, IPNV, interview 465

De geïnterviewde werd uitgezonden naar Cambodja. Dit interview gaat over de terugkeer in Nederland en het leven daarna. De geïnterviewde gaat in op bepaalde situaties in Cambodja. Hij vertelt over zijn terugkeer in Nederland en hoe hem dat verging. In de eerste instantie wees hij hulp bij de verwerking af. Het bleek dat hij toch behoefte aan behandeling had. De geïnterviewde vertelt hoe het kwam dat hij naar de militaire strafkamer moest. Hij gaat in op zijn contacten van vroeger en vertelt over zijn veteranenactiviteiten.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqb-9ekf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pic-8kf
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pic-8kf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42113
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Cambodja; Curacao; Nederland