Veteranen Instituut, IPNV, interview 988

De geïnterviewde ging in 1960 in militaire dienst. Het beviel hem goed. Hij vertelt over de opleiding. Hij kwam bij de mortieren terecht. Later volgde hij ook een tropentraining in Roermond en werd hierna uitgezonden naar Nieuw-Guinea. De geïnterviewde kwam hier bij het 6e bataljon infanterie dat in Marauke geplaatst was. Hij had hier een goede tijd. Er was ruimte voor uitstapjes en andere dingen naast de militaire activiteiten. In Marauke voelde hij zich op zijn gemak en maakte veel contact met de lokale bevolking. Pas na zijn tijd kwamen hier Indonesische infiltranten. Hij werd geplaatst op de kazerne waar hij vaak moest wachtlopen. De geinterviewde vertelt over de situatie in de kazerne, hoe de mannen het volhielden en wat voor een contacten hij had. Het geloof was een belangrijk houvast. De verschillende culturen die de geïnterviewde tegenkwam vond de hij interessant. Tijdens de uitzending was de geïnterviewde erg afgesloten geweest van de situatie in Nederland. Hij is trots op de mooie tijd en zegt echt een band te hebben gekregen met Nieuw-Guinea.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zcn-57cg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rpl-ww5
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rpl-ww5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42020
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nieuw-Guinea; Nederland; Roermond; Marauke; Biak