Veteranen Instituut, IPNV, interview 1052

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Irak en Afghanistan. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn functie als verkenner. De geïnterviewde gaat in op het opwerken voor de uitzending. De geïnterviewde vertelt over de reis naar Irak en beschrijft het kamp in Al Khidir. Hij vertelt over zijn taken en gaat in op de patrouilles. Het was voor de geïnterviewde een rustige periode. In Afghanistan was sprake van een grotere dreiging en de opwerking was daarom anders. De geïnterviewde was nu commandant. Hij vertelt over patrouilles en het aantreffen van IED’s. Hij gaat in op gevaarlijke situaties. De geïnterviewde vertelt over het contact met de lokale bevolking en gaat in op positieve ontwikkelingen hoewel sommige al snel weer verloren gingen. Tot slot gaat de geïnterviewde in op zijn terugkeer in Nederland en zijn verdere loopbaan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xnw-dkmh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9n8-y3v
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9n8-y3v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42467
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Irak; Afghanistan; Al Khidr; Uruzgan; Deh Rawood; Nederland