Veteranen Instituut, IPNV, interview 414

Pas als er echt op je geschoten wordt en de spanning zó hoog oploopt dat je niet weet of jij en je mannen het gaan overleven, weet je waarschijnlijk of je tegen de oorlog bestand bent. Deze geïnterviewde vindt zelf dat hij tekort is geschoten, als officier in Indië, en vertelt daar in dit gesprek heel openhartig over. Hij volgde na de tweede wereldoorlog de OCTU-officiersopleiding in Engeland en niet zo lang daarna vocht hij mee in de Eerste Politionele Actie. De jongens aan wie hij leiding gaf, kwamen zo van de boerderij en uit het ouderlijk gezin. Begin 1948 gingen ze naar de Zuidelijke kant van Midden-Java. Tot dan was het rustig geweest, maar hier kwamen ze in een echte guerrilla-situatie terecht. Toen deze officier daar ook nog eens tijdelijk de groep van een collega moest opvangen, liepen er jongens in een hinderlaag en vielen er doden en gewonden. Om de jongens niet onnodig aan nog meer gevaar bloot te stellen, was deze officier bereid stevige conflicten aan te gaan met hogeren in rang.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xer-q2ne
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cl4-tlq
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cl4-tlq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35870
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography;Theology and Religion Studies
Spatial Coverage Java; Breda; Tjilatjap; Bobotsari; Poerbolinggo; Poerwokerto; Bandoeng