Veteranen Instituut, IPNV, interview 1124

Deze man was journalist en communist. Hij beschrijft dat in 1949 al cynisme bestond onder de manschappen over de missie in Nederlands Indië. Toen ze op de boot terug naar Nederland zaten, kwamen veel collega’s hem al gelijk geven: hij had voorspeld dat het zo zou aflopen. Hij vindt het goed dat er naderhand erkenning is gekomen voor deze veteranen en dat er ook aandacht besteed is aan de Indonesië-weigeraars: het vergde volgens hem moed om te blijven weigeren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22z-8v2w
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-afgi-gw
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-afgi-gw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46695
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History