Arbeidsvraagpanel (voorheen OSA Arbeidsvraagpanel) 1989-2008 - Basisbestand en Aanvulling Pakket II

DOI

Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar de update

Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen is ruim 2800. Er zijn inmiddels 10 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid en het personeelsbeleid van werkgevers. De kracht van het Arbeidsvraagpanel ligt vooral in de combinatie van onderwerpen die het panel bestrijkt. Het Arbeidsvraagpanel is destijds opgezet door de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek. Sinds augustus 2010 is het panel ondergebracht bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De Aanvulling Pakket II bevat de volgende extra variabelen: financiële gegevens (bijvoorbeeld omzet of budget, balanstotaal, resultaat voor belastingen) en loongegevens (zoals totaal brutoloon sv, aantal loondagen).

Data van het Arbeidsvraagpanel 2009-2010 zullen eind januari 2012 beschikbaar komen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zkt-whqj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47424
Provenance
Creator A.M. de Voogd-Hamelink;Sociaal en Cultureel Planbureau
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS;ADOBE
Discipline Economics
Temporal Coverage {2011-10-21,2010-12-14,2010-12-14}