Herinneringen aan Indië, interview met de heer Bakker

DOI

Mijnheer Bakker werd in Batavia geboren als zoon van een Nederlandse vader en een Indonesisch-Chinese moeder. Na de dood van zijn vader werd mijnheer op zijn derde jaar in een kindertehuis geplaatst. In dit zogenaamde opvoedingsgesticht in Sukabumi kon hij namelijk een degelijke Europese opvoeding krijgen. Eens in het jaar ging hij een maand naar zijn moeder in Batavia.

In 1941 verliet mijnheer het tehuis en ging bij de marine. Hij was net een week met zijn opleiding bezig toen de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië uitbrak. Mijnheer leerde in sneltreinvaart met wapens om te gaan en vocht tegen de Japanners. Na de capitulatie werd hij tot krijgsgevangene gemaakt en naar een jappenkamp in Malang gebracht.

Vanuit Malang werd mijnheer naar Singapore, en vervolgens naar Siam vervoerd om daar aan de Birmaspoorlijn te werken. Hij kwam terecht in het basiskamp Chungkai. Van daaruit werd mijnheer naar verschillende werkkampen vervoerd.

Na de bevrijding in 1944 ging hij naar een militair trainingskamp in Siam om zijn opleiding te hervatten. In april 1946 reisde hij als marinier naar Soerabaja. Daar vocht hij tegen de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders tijdens de Bersiap en de politionele acties.

In mei 1948 ging hij met verlof naar Nederland, maar omwille van de politieke situatie kon hij niet meer teruggaan naar Nederlands-Indïe. In Nederland volgde hij een opleiding tot officier inlichtingendienst bij de marine en na deze studie werd mijnheer uitgezonden naar Nieuw-Guinea.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zxz-khqf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61433
Provenance
Creator Indisch Herinneringscentrum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Brevé (annotator), L.;Abuys (interviewer), G.;Huyskens (av productie), R.;Matkussa (transcribeur), P.;IHC
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Abuys (interviewer), G.;Brevé (annotator), L.;Indisch Herinneringscentrum;Huyskens (av productie), R.;IHC;Matkussa (transcribeur), P.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format H.264/MPEG-4
Coverage
Discipline Humanities;History;Psychology
Temporal Coverage {2015-06-02,2011,2015-06-10}