Veteranen Instituut, IPNV, interview 679

De geïnterviewde vertelt over zijn tijd in Suriname. De geïnterviewde vertelt over zijn jeugd en opleiding. De geïnterviewde werkte op verschillende plaatsen, hij werd een aantal keer overgeplaatst. Hij vertelt over de werkzaamheden. De geïnterviewde vertelt over de militaire structuur in Suriname. Hij beschrijft de training. De geïnterviewde vertelt over zijn relatie en gaat in op ontwikkelingen in zijn privéleven na terugkeer in Nederland.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xhz-8g3z
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mub-2x8
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mub-2x8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42151
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Suriname