Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels – een empirisch vervolg

In opdracht van auteurs werd medio 2016 onder een internetpanel een vragenlijst uitgezet door een extern onderzoeksbureau. De vragen gingen over ‘feiten van algemene bekendheid’, een juridische kwalificatie van bepaalde feiten en ‘ervaringsregels’. In het privaatrecht geldt dat deze feiten van algemene bekendheid en algemene ervaringsregels geen bewijs behoeven en dat de rechter ze op eigen gezag ten grondslag mag leggen aan zijn beslissing. Zo heeft de rechter wel bepaald dat het feit van algemene bekendheid is dat aandelen in waarde kunnen stijgen én dalen. Vraag die centraal stond, was of ‘gewone burgers’ dezelfde kwalificatie zouden geven als de rechter in bepaalde gevallen heeft gedaan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-ztw-hrr4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-23e9-7g
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-23e9-7g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70321
Provenance
Creator Boom, W.H. van (Leiden University)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Rest, J.I. van der; Pluut, H.
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format DOCX; SAV
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland