Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1523

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1523.1 en 1523.2.

1523.1 De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide in Indië. Tijdens de Japanse bezetting kwam ze in kamp Kampili met haar moeder. De geïnterviewde beschrijft de situatie in het kamp. De geïnterviewde vertelt tenslotte over de periode na de bevrijding waarin ze weer naar school gaat, gaat werken en trouwt.

1523.2 De geïnterviewde vertelt hoe zij haar man ontmoet en gaat in op de trouwerij. De geïnterviewde gaat in op de dagelijkse gang van zaken. Vervolgens vertelt de geïnterviewde over haar angstige ervaringen op Celebes. Ze moest vluchten. De onrust en vijandigheid nam toe ook waar zij later woonde. In 1958 vertrok de geïnterviewde naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xzc-nkfu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5x0u-gn
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5x0u-gn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50751
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Celebes; Midden-Java; Oost-Java