Veteranen Instituut, IPNV, interview 903

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Albanië. De geïnterviewde zat bij het Korps Mariniers. Tijdens de missie verleende de geïnterviewde humanitaire hulp. Vluchtelingen moesten verspreid worden over het land. De geïnterviewde gaat in op de heenreis en de samenwerking met de Landmacht. De geïnterviewde vertelt over een stroom vluchtelingen vanuit Kosovo. De geïnterviewde beschrijft hoe het transport van de vluchtelingen in zijn werk ging. De mensen werden opgevangen door bijvoorbeeld het Rode Kruis. De geïnterviewde was de eerste drie weken veel bezig met bouwen. Hij vertelt over bombardementen in Kosovo. Het conflict was daar, waardoor het spanningsniveau in Albanië heel anders was. De geïnterviewde kijkt positief terug op zijn uitzending en gaat tot slot in op de veteranenstatus.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zrh-vq3x
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-09f-xut
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-09f-xut
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42350
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Albanie; Nederland; Kukes