Archeologische begeleiding kruising Rijksweg-bedrijventerrein Nieuwelaan te Limmen, gemeente Castricum Argo 45

In dit rapport worden de resultaten weergegeven van een door Archeologenbureau Argo uitgevoerde archeologische begeleiding van de aanleg van een rioolsleuf. Het onderzochte plangebied bevindt zich op de kruising van de Rijksweg, de Maatlat en de Schipperslaan te Limmen. De rioolsleuf loopt rechtstreeks van de Maatlat naar de Schipperslaan en door de Rijksweg. De sleuf heeft een lengte van ca. 35 meter bij een breedte bovenin van ca. drie meter. Onderin bedroeg de breedte ca. één meter.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x9c-4gzy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jyek-yf
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jyek-yf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:58342
Provenance
Creator Vaars, J.P.L. (Archeologenbureau Argo); Médard, A. (Archeologenbureau Argo); Boer, R. de (Archeologenbureau Argo)
Publisher Archeologenbureau Argo
Contributor Archeologenbureau Argo
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.696 LON, 52.579 LAT); kruising Rijksweg-bedrijventerrein Nieuwelaan; Limmen; Castricum; Noord-Holland