Getuigen Verhalen, NSB vrouwen in de oorlog, interview NS01

DOI

Oral history interview met een vrouw (geboren rond 1925 in een middenklasse gezin), waarvan de vader lid was van de NSB. Zelf werd ze in 1944 lid van de NSB. Tijdens de oorlog werkte ze bij de Arbeidsdienst.

Na de bevrijding is ze negen maanden geïnterneerd geweest. In het interneringskamp is ze slachtoffer geworden van seksueel geweld.

De aanleiding voor het interview is het Aletta project om levensverhalen van vrouwen vast te leggen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de bezetter kozen en/of geïnterneerd en/of gestraft zijn in het kader van de Bijzondere Rechtspleging.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zxt-57e2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40926
Provenance
Creator Keller, G.P.M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor drs. Zonneke Matthée (interviewer);drs. Grietje Keller (projectleider), Aletta
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact drs. Zonneke Matthée (interviewer);drs. Grietje Keller (projectleider), Aletta
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format sound/mp3;text/doc;text/pdf
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2008-01-17,2008-02-14,2010-06-30}