De verdedigingswerken van de Romeinse legerplaatsen op de Hunerberg Archeologisch onderzoek in Nijmegen-Oost Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 11 Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 11

DOI

Tijdens opgravingen in de jaren 1998/1999 en 2003/2004 zijn op verschillende locaties in Nijmegen-Oost resten van de Augusteische legerplaats (ca. 19-12 voor Chr.) onderzocht. Tijdens de uitwerking van de opgravingen zijn nieuwe inzichten verkregen in de verdedigingswerken (waltorens, grachten, stimuli) van de legerplaats. Sporen van gebouwen ontbreken grotendeels. Wel is een klein deel van de werkkuil van een pottenbakkersoven uit die tijd aangesneden. Uit een jongere Romeinse bewoningsperiode (70-105 na Chr.) zijn resten van enkele waterleidingen aangetroffen waardoor opgevangen regenwater is getransporteerd. Deze sluiten aan op het Romeinse aquaduct dat de legerplaats van het Tiende Legioen van water heeft voorzien. Het vondstmateriaal, waaronder veel aardewerk en metaal, uit beide Romeinse perioden is uitgebreid onderzocht en afgebeeld. Uit de 18e eeuw stammen de resten van de aan de Berg en Dalseweg gelegen molen 'De Goede Hoop'. Voorts is betrekkelijk veel aardewerk en metaal uit de na-Romeinse tijd gevonden, waarvan het oudste materiaal in de late middeleeuwen is te dateren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xu9-6bxk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:53708
Provenance
Creator Enckevort, H. van;Heirbaut, E.N.A.
Publisher Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Contributor Hoek, R.;Smits, L.;Driessen, M.;Zee, K.;Thijssen, J.;Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten;Loonen, A.;Reijnen, R.;Koopman, A.;Visser, D.
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Hoek, R.;Smits, L.;Driessen, M.;Zee, K.;Thijssen, J.;Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten;Loonen, A.;Reijnen, R.;Koopman, A.;Visser, D.
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2013-02-28,2009-03-01,2013-02-28}