Veteranen Instituut, IPNV, interview 505

De geinterviewde werkte bij de Holland Amerika Lijn. In 1940 vertrok hij op de Volendam naar Amerika. Na het bombardement in Rotterdam lag het schip in Engeland. Het schip werd omgebouwd en ingezet voor evacuatie. Hij was vaarplichtig en ze werden gemilitariseerd. Ze voeren in konvooi via New York weer naar Engeland met oorlogsmaterieel, onderweg waren er veel aanvallen. Het schip evacueerde 320 kinderen naar Canada toen het getorpedeerd werd. Ze werden toen opgepikt door een olietanker. Hierna voer hij op de Nieuw Amsterdam, wat in dienst kwam van de Engelse regering. Het schip werd gebruikt voor troepentransport van Australie naar Suez. Uiteindelijk bood het schip plaats aan 9000 mensen. Er was geen contact met het thuisfront meer, hij hoorde laat over het overlijden van zijn vader. Na de bevrijding mocht de geinterviewde vrij snel alweer naar huis, op de Sibajak naar Rotterdam. Hierna moest hij in 1946 naar Indie, hier werden Japanners opgepakt en Hollanders opgehaald. Vervolgens ging de geinterviewde op de Liberty werken. In 1947 stopte hij met varen. De geinterviewde is blij dat hij bij de koopvaardij zat en niet bij de marine, hij had meer vrijheid.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zsa-59c5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cjg-13w
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cjg-13w
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41940
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Engeland; Nederland; Gravesend; Amerika; Canada; Liverpool; Kaapstad; Singapore; Sydney; Suez; Batavia; New York; Amerika; Indische Oceaan; San Fransisco