In het licht van de bevrijding, interview 05

DOI

'In het licht van de bevrijding' is een achtdelige serie door Charles van den Berg waarin hij praat met acht personen die persoonlijk de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. In 2005 is, in het kader van de 60ste herdenking van de bevrijding van Venlo, de serie uitgezonden door Omroep Venlo in het radioprogramma Venlo Plus.

In dit vijfde deel spreekt Charles van den Berg met Toon Hermans. Hij is geboren in 1919 te Hout-Blerick. Op 16 april 2005 is Toon Hermans overleden. Tijdens de mobilisatie in 1939 wordt Toon Hermans ingekwartierd in de Frederik Hendrikkazerne in Blerick. Hij is zijn hele verdere leven militair gebleven. Via de Peelstelling in Volkel vecht hij mee als onderofficier. Terug in Blerick maakt hij zich verdienstelijk bij het ondergronds verzet. Later ontvangt hij een hoge militaire onderscheiding voor zijn goede daden. Als er weer een oorlog zou uitbreken zou hij zich wel twee keer bedenken om zo, zonder voorkennis, het leger in te gaan, zo luidt zijn levensles.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zt9-54j6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41120
Provenance
Creator Omroep Venlo ©;Charles van den Berg
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format AIFF;MP3;audio/wav
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage Begin 2004-10-30T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-11-03T11:59:59Z