Veteranen Instituut, IPNV, interview 1007

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië, in Bosnië en Kosovo. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding. Hij vertelt over de reis naar het kamp te Lukovac en gaat in op zijn werkzaamheden als chauffeur. De geïnterviewde uit zich kritisch over de politieke situatie en het mandaat van de VN. Na terugkeer in Nederland ging de geïnterviewde als BBT’er naar Kosovo. Door een ziekte verrichtte de geïnterviewde alleen werkzaamheden in en nabij het kamp te Prizren. Tijdens deze missie werkte men meer voor de lokale bevolking en er was verbetering merkbaar. De geïnterviewde gaat in op de politieke situatie van de val van Srebrenica en de aanslag op Tuzla. De geïnterviewde vertelt over zijn terugkeer in Nederland en gaat in op zijn deelname aan veteranenactiviteiten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x98-j9xa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-72v-z54
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-72v-z54
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42423
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Kosovo; Lukovac; Bosnie; Prizren; Nederland