Beroepstelling 1930 - Drenthe

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Drenthe.

De bestanden zijn geordend in de mappenstructuur Bedrijfsklasse\Bedrijfsgroep.

De metadata per bestand (File properties) bevat informatie over het Economisch Geografisch Gebied (EGG) alsmede het bandnummer. Het bestand Inventaris.pdf geeft een overzicht van Gemeenten per bandnummer.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xvk-3t3f
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qdy-zg4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qdy-zg4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35732
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images/jpeg; application/pdf; csv
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland; Koninkrijk der Nederlanden; Drenthe; EGG 3: Groninger weidegebied; EGG 5: Drentsche veenstreken; EGG 6: Drentsche zandgronden; EGG 11: West-Overijsselsch weidegebied; EGG 12: Zandgebied in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel