Veteranen Instituut, IPNV, interview 801

De geinterviewde ging na het middelbaar onderwijs naar de KMA. Hij koos voor de artillerie. Met een list werd hij afgevoerd in krijgsgevangenschap. In een trein werd hij afgevoerd naar Neurenberg-Langwasser. Het voedsel in het kamp slecht. Hij probeerde ondertussen verder te studeren. Hierna kwam hij in Stanislau. Dit kamp was minder erg dan Neurenberg-Langwasser. Er werden vluchtpogingen gedaan. De geinterviewde vertelt over de leefomstandigheden. Er was wel ruimte voor ontspanning. In Neubrandenburg werd hij bevrijd door de Russen. Er waren Russische vrouwelijke militairen bij, verder heeft hij weinig vrouwen gezien. De terugtocht duurde lang. Hij heeft veel gehad aan het kameraadschap in de kampen. Nu heeft hij nog contact met enkelen van die tijd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zmc-6ayt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tb6-med
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tb6-med
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41967
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Duitsland; Neurenberg-Langwasser; Haarlem; Breda; Neubrandenburg; Stanislau