Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Loolaan 3 te Kilder gemeente Montferland

DOI

Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om voor het merendeel van het plangebied, waar sprake is van een verstoord bodemprofiel, geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren.

Het planontwerp van de toekomstige nieuwbouw binnen het plangebied is nog niet definitief. Aanbevolen wordt om de nieuwbouw zo te plaatsen dat deze niet binnen het uiterst zuidwestelijke deel en ter plaatse van de gedempte zijtak van het buitenste grachtensysteem (ten oosten van de meest oostelijk gelegen (grote) schuur/stal) komt te liggen. Indien toch besloten wordt de nieuwbouw binnen (één van) deze terreindelen te realiseren dan wordt geadviseerd een vervolgonderzoek te laten uitvoeren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xu7-et5s
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47655
Provenance
Creator Broeke, E.M. ten
Publisher Econsultancy
Contributor Econsultancy
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Econsultancy
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2011-11-01,2011-11-01,2011-11-01,2011-11-01}