Drie Uoyagien Gedaen na Groenlandt, Om te ondersoecken of men door de Naeuwte Hudsons soude konnen Seylen; om alsoo een Doorvaert na Oost-Indien te vinden (166X)

Diplomatische weergave van: Drie Uoyagien Gedaen na Groenlandt, Om te ondersoecken of men door de Naeuwte Hudsons soude konnen Seylen; om alsoo een Doorvaert na Oost-Indien te vinden. Alle ten versoecke van Christianus de IIII. Koningh van Denemarcken, &c. de eerste door Ioan Monnick, de tweede door Marten Forbisser, ende de derde door Gotske Lindenau. Als mede een Beschryvinghe, Hoe, en op wat wijse men de Walvisschen vanght. Item, een korte Beschryvingh van Groenlandt, met de manieren en hoedanicheden der Inwoonderen aldaer. t’AMSTERDAM, Gedruckt By Gillis Joosten Saeghman, in de Nieuwe-straet, Ordinaris Drucker van de Iournalen der Zee- en Landt-Reysen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xr5-3jm5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pfyd-u0
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-pfyd-u0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:55267
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History
Spatial Coverage Groenland; Greenland