Veteranen Instituut, IPNV, interview 894

De geïnterviewde vertelt over zijn twee uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en zijn vrijwillige aanmelding voor UNPROFOR. Hij vertelt over de heenreis naar Sarajevo. De geïnterviewde gaat in op de verschillen tussen de internationale legers. De geïnterviewde werkte op het berichtenkantoor. De stad werd steeds gevaarlijker. In 1992 werd het hotel beschoten en moest de geïnterviewde drie dagen schuilen in de schuilkelder. Hij gaat in op de onderlinge sfeer, het kameraadschap wat naar boven kwam. De groep vertrok naar Belgrado. De geïnterviewde was gefrustreerd over het mandaat, dat hij niks mocht doen. De geïnterviewde wilde de lokale bevolking helpen, maar dat was niet toegestaan. De geïnterviewde vertelt over de betere voorbereiding voor zijn volgende uitzending, SFOR. De geïnterviewde was nu chauffeur. Soms ging hij vrijwillig mee op patrouille. De geïnterviewde kijkt met voldoening terug op deze uizending. De geïnterviewde vertelt over zijn veteranenactiviteiten en zijn aantreding voor de nationale reserve.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjg-e8fy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cjh-7j8
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cjh-7j8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42347
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavie; Sarajevo; Belgrado; Bosnie