Veteranen Instituut, IPNV, interview 867

Deze veteraan werd in eerste instantie afgekeurd voor de dienstplicht, maar vocht dit aan waarna hij wel werd aangenomen. Na de val van Srebrenica heeft hij zich in een opwelling opgegeven om op uitzending te gaan. Naast de reguliere werkzaamheden op de hulppost, trad hij daar soms ook op als chauffeur. Hij was altijd onder de indruk hoe de lokale bevolking zich aanpaste aan de oorlogssituatie, al had hij nauwelijks contact met hen. Terugkijkend is hij tevreden over de manier hoe hij zijn werk heeft verricht, hiervoor ontving hij een tevredenheidsbetuiging. Hij denkt nog wel eens terug aan zijn uitzending, maar met steeds minder emotie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zm6-795p
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-y72i-3y
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-y72i-3y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46913
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History