Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen van 5-18 jaar - COOL 5-18 - Voortgezet Onderwijs Klas 3 - 2010/11

DOI

In het schooljaar 2007/2008 is, mede als opvolger van het PRIMA-cohortonderzoek in het primair onderwijs, dit nieuwe cohortonderzoek van start gegaan. COOL5-18 staat voor Cohort Onderzoek OnderwijsLoopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar. Net als PRIMA gaat het ook in dit onderzoek om het verzamelen van gegevens om vervolgens de ontwikkeling van kinderen tijdens hun schoolloopbanen te kunnen beschrijven en verklaren. Het grootste verschil met PRIMA is dat de leerlingen in COOL5-18 niet alleen in het basisonderwijs maar ook in het voortgezet onderwijs (tot 18 jaar) worden gevolgd. Het doel van COOL5-18 is in de eerste plaats een representatief beeld te geven van de prestaties en schoolloopbanen van diverse categorie├źn leerlingen.

COOL 5-18 kent meerdere metingen. Dit databestand betreft de afname in de 3e klas van het Voortgezet Onderwijs in 2010/11. Een deel van de respondenten heeft eveneens deelgenomen aan de afname in groep 8 van het Primair Onderwijs in 2007/08.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xak-mq3g
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-y9jp-e0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52085
Provenance
Creator Zijsling, D.H. (GION, Rijksuniversiteit Groningen)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Cito - Arnhem; Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW; Funding Agency: NRO/PROO
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Data - SPSS-systemfile; Technisch Rapport - PDF-bestand
Discipline Psychology
Spatial Coverage Nederland