13e Algemene Volkstelling, 31 mei 1960 - Nederland, Noordoostelijke Polder, Zuidelijke IJsselmeerpolders, Centrale Bevolkingsregister en Varende Bevolking

DOI

Dit deel betreft de bestanden van Nederland algemeen, de Noordoostelijke Polder, de Zuidelijke IJsselmeerpolders alsmede de bladen van het Centrale Bevolkingsregister. Op 31 maart 2015 zijn ook de scans van de bladen betreffende de Varende bevolking aan de dataset toegevoegd.

De metadata per bestand (details) bevat het tabelnummer. Het bestand 'tabelnamen' geeft een overzicht van de tabelnummers met de bijbehorende tabelnamen. Dit bestand is beschikbaar gesteld als PDF document en als CSV tekstbestand.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-275-xn4d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:56368
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format images/jpeg
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2013-12-16,2013,2013-12-16}