Transect-rapport 2326: Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Hilvarenbeek, Gorp 1, gemeente Hilvarenbeek (NB)

DOI

In augustus 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Gorp 1 te Hilvarenbeek (gemeente Hilvarenbeek). De aanleiding van het onderzoek vormt een omgevingsvergunning. Dit project omvat het voornemen om in het plangebied de huidige boerderij te slopen en te herbouwen. Bij de voorgenomen ingrepen zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zh4-gbra
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163040
Provenance
Creator Sande, F.A. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Rap, J.;J. Rap (Transect BV);F.A. van der Sande (Transect BV);Sande, F.A. van der
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Rap, J.;F.A. van der Sande (Transect BV);Sande, F.A. van der;Transect BV;J. Rap (Transect BV)
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2020-01-29,2020-05-22}