Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1621

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1621.1 en 1621.2.

1621.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië. Toen de oorlog uitbrak zat hij in de tweede klas van de mulo. De geïnterviewde bleef buiten het kamp terwijl zijn broers en vader geïnterneerd waren. Hij beschrijft hoe de verhoudingen veranderden en hij als Indische zijn status verloor. Aan het eind van de oorlog kwam de geïnterviewde in de gevangenis terecht. De geïnterviewde koos er na de oorlog voor om naar Nieuw-Guinea te gaan.

1621.2 De geïnterviewde vertelt over zijn tijd in Nieuw-Guinea als kolonist. Hij koos er bewust voor om niet in Indië te blijven, hij zag daar geen goede toekomst als Indische man. In de eerste periode was het een moeilijk bestaan, maar uiteindelijk kreeg de geïnterviewde een goede baan bij het gouvernement. Hij werkte onder andere als administrateur. De geïnterviewde vertelt over tournees in de binnenlanden en gaat in op de omgang met Papoea's.

De echtgenoot van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1505. Zie 'Relations' voor een link naar dit interview in EASY.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z69-atra
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vo5h-pl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50890
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Oost-Java; West-Java; Soerabaja; Tjimahi; Bandoeng; Sarmi; Sorong; Steenkool; Hollandia