Inkomenspanelonderzoek - IPO - 2001-2002, 2005, 2006, 2007

DOI

Doel:
Een beeld geven van de samenstelling en verdeling van het inkomen van personen en huishoudens in Nederland.

Doelpopulatie:
Bevolking van Nederland in particuliere huishoudens op 31 december van een onderzoeksjaar. Uitgezonderd personen die in instellingen, inrichtingen en tehuizen verblijven en (personen in) particuliere huishoudens waarvan geen inkomensgegevens vastgesteld konden worden. Verder zijn studentenhuishoudens en huishoudens die niet het gehele jaar inkomen hebben, in publicaties over het risico van armoede van de doelpopulatie uitgesloten.

Statistische eenheid:
Persoon en huishouden.

Aanvang onderzoek:
1989.

Frequentie:
Doorlopend.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xnb-2yw7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:44427
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Discipline Economics
Temporal Coverage Begin 2001-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-03-09T11:59:59Z