Een glimp van Wesse Archeologisch onderzoek in een rioolsleuf in het Meijer Groenpad op het Hoge West in Zutphen Zutphense Archeologische Publicaties 74, ZAP 74

DOI

betreft de aanleg van een riool naar het metaheirhuisje van de Joodse Begraafplaats ivm restauratie van het huis en de begraafplaats. Terrein heeft een hoge bekende archeologische waarde.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zqt-4g37
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:75370
Provenance
Creator Fermin, H.A.C.;Groothedde, M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .TAB;application/msword;application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2012-12-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-12-01T11:59:59Z