Kinderen met downsyndroom Passend Onderwijs

In dit onderzoek wordt verslag gedaan van een onderzoek dat onderdeel is van het landelijke evaluatieprogramma passend onderwijs. Dit evaluatieprogramma wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het betreft een onderzoek dat uitgevoerd is op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en is uitgevoerd in samenwerking met Stichting Downsyndroom (SDS). Het doel van dit onderzoek is duidelijkheid te geven over de positie van kinderen met Downsyndroom in de periode van het primair onderwijs en de overgang naar het voorgezet onderwijs, voor en na passend onderwijs.

Bestanden: Rapport: "Kinderen met Downsyndroom in het onderwijs.pdf" Koopman, P.N.J., Eck, P. van, & Boer, A. de. M.m.v. Bomhof, M., Exalto, R., Graaf, G. de, Ledoux, G. Kinderen met Downsyndroom in het onderwijs. Periode 2008/09 – 2017/18. Utrecht: Oberon, Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Dit is publicatie nr. 42 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs. ISBN:978-94-6321-060-7

Vragenlijst: "Vragenlijst Leerlingen met DS in passend onderwijs_Anker en Monitorvragen_15012017.pdf"

Spss dataset: "Analysebestand_vragenlijstSvD.sav""

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2bj-t59y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-oj-4l5j
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:198868
Provenance
Creator Eck, P. van (Oberon)
Publisher Oberon Kohnstamm Instituut
Contributor Koopman, P.N.J.; Eck, P. van; drs. P. van Eck (Oberon); drs. P.N.J. Koopman (Kohnstamm Institut)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav; .dat; .sps
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland