Getuigen Verhalen, Ooggetuigen van het Scholtenhuis, interview 06

De heer Emmelkamp was als jongeman actief in Verzetsgroep ‘De Groot’, o.a. samen met Gerrit Boekhoven. Hij vervoerde o.a. bonkaarten en mensen naar onderduikadressen. Hij is tweemaal gearresteerd door de SD. De eerste keer kwam hij na enkele mishandelingen weer vrij. De tweede keer werd hij, terwijl hij op dat moment een valse identiteit had, opgepakt toen hij een nieuw illegaal contact bezocht in 1944. Na twee weken en later nogmaals een week van zware mishandelingen, waarbij hij geen relevante informatie losliet, werd hij overgebracht naar Amersfoort, Utrecht en vervolgens Duitsland. Uiteindelijk is hij niet berecht en kon na de oorlog terugkeren naar Groningen.

00:02:30 Trouwt op 10 mei 1940

00:04:01 Lid van JVA met Gerrit Boekhoven, Dinie Aikema, Anda Kerkhoven: Groep de Groot

00:06:10 Tom Rot bezoekt de groepering in Groningen (Boekhoven, Feiko Munniksma en Emmelkamp) voor samenwerking met De Vonk

00:07:59 Gerrit Boekhoven: leider

00:09:57 Affaire Boekhoven-Dinie Aikema

00:15:30 Eerste arrestatie vanwege voedsel afleveren bij Hans Freuse in februari 1941. Verhoor op het Scholtenhuis

00:20:01 Bijna gearresteerd in maart 1942 in Peize door verraad Pieperiet uit Enschede

00:23:20 Verzetsgroep ‘de Groot’, activiteiten van Emmelkamp hierin

00:24:01 Homme Poort: de centrale man achter de hulp aan Joodse mensen

00:31:55 Anda Kerkhoven

00:41:01 Tweede arrestatie: maart 1944, door Knorr

00:43:05 Mishandelingen op het Scholtenhuis door Knorr en Lehnhoff

00:50:58 Overgebracht naar Amersfoort: met handlanger van de SD in de cel

00:51:57 Verhoor door Knorr en Lehnhoff; kamers van Knorr en Lehnhoff, secretaresse Knorr

00:56:15 Zolder van het Scholtenhuis, krijgt voedsel van bewaker in huis van bewaring door steun verzetsvrienden

01:00:30 Nogmaals een week op het Scholtenhuis

01:03:58 Vondst van illegale kranten leidt tot arrestatie van zwangere echtgenote en de dood van dominee Brandlicht

01:17:56 Geen drinken als marteltechniek

01:20:20 Gevangenis in Wolvenplein, Utrecht. Overplaatsing naar Duitsland

01:26:01 Geestelijke impact van de oorlog op de heer Emmelkamp en zijn huwelijk

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x7c-ser7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z2k-0wa
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z2k-0wa
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41064
Provenance
Creator Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Monique Brinks (interviewer)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; transcriptie: MS Word; openbaarheidsverklaring: JPG
Discipline History
Spatial Coverage Groningen; Amersfoort; Duitsland