Getuigen Verhalen, Ervaringen van Nederlandse burgers met ingekwartierde Duitse militairen, interview 07

Mevrouw van Hessen geboren in 1921, heeft gedurende de bezetting verschillende malen Duitse militairen in huis ingekwartierd gehad. Tegelijkertijd had haar familie vanaf 1942 een joodse onderduikster in huis. De ouders van mevrouw van Hessen waren beide onderwijzers en het gezin woonde in Breda. Mevrouw van Hessen was enig kind. Het gezin was zeer anti-Duits en wilde iets ondernemen om de Duitsers te dwarsbomen. Vanaf 1942 kregen zij een joods meisje uit Den Haag in huis.

In dezelfde periode hadden zij een Duitse officier in huis ingekwartierd. Het joodse meisje werd als een vriendinnetje van mevrouw van Hessen gepresenteerd en liep vrij rond. Zij had de taak de kamer van de Duitser schoon te houden en hem ’s ochtends koffie te brengen. De Duitse officier was een vriendelijke en teruggetrokken man die door het gezin werd genegeerd.

De vader van mevrouw van Hessen was actief bij de ondergrondse, maar het is niet bekend wat zijn activiteiten inhielden. De joodse onderduikster heeft de oorlog overleefd. Mevrouw van Hessen is na de oorlog met een neef van de onderduikster getrouwd. Ze is nog altijd zeer anti-Duits gezind.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zs8-czw3
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6pu-1f9
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6pu-1f9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41417
Provenance
Creator UvA; Demant, F.A. drs.; Caleidoscoop Film
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor March 21 Audiovisuele Producties
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; MS-Word; mp4 h264
Discipline History
Spatial Coverage Breda