Veteranen Instituut, IPNV, interview 631

De geinterviewde is geboren in 1920 en groeide op in Nederland. Door een moeilijke jeugd zette hij zich later in voor de minder bedeelden. Hij ging studeren. In 1939 meldde hij zich voor militaire dienst in Woerden. Hij was gelegered in Den Dolder en hij vertelt over kameraadschap tussen manschappen en officieren. Hij vertelt over de opleiding en de artillerie. Zijn eenheid hield de Duitsers in de gaten bij de Grebbeberg. Zijn eenheid kreeg later de opdracht prinses Juliana te escorteren richting veilig gebied. Hij weigerde in krijgsgevangenschap te gaan in Duitsland en dook onder. Hij ondervond dat je niet iederen kon vertrouwen en werd een aantal keer verraden. Tijdens de oorlog vond hij steun aan zijn geloof en studie en aan verzetsactiviteiten. Door de vernielde infrastructuur duurde het 7 dagen voordat hij in Nederland weer thuis aan kwam. Hij spreekt over hoe de ervaringen hem sterk hebben gemaakt. Hij is trots dat hij zijn verhaal mag vertellen en is erg blij met de officiele documentatie ervan.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z4q-k7e7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qw5-0wk
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qw5-0wk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41946
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Limburg; Den Dolder; Woerden; Vlasakkers; Grebbeberg