Breda Liesboslaan 6 - fase 1 Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

DOI

In opdracht van HMV Invest bv heeft het Team Erfgoed van de gemeente Breda een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in december 2015 aan de Liesboslaan 6 te Breda. Aanleiding voor het onderzoek is de sloop van de huidige bebouwing en de realisatie van nieuwbouw, waarbij bodemverstorende werkzaamheden zullen plaatsvinden. Het huidige onderzoek betreft fase 1 van de werkzaamheden binnen het plangebied. De vraagstelling van dit onderzoek betreft het toetsen van de archeologische verwachting zoals verwoord in het PvE. Het veldonderzoek richt zich op het opsporen van alle vindplaatsen en vondstcomplexen die in het plangebied aanwezig kunnen zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied twee vindplaatsen liggen, die zich beide concentreren in het (zuid)westen van het plangebied. Er is een vindplaats uit de late middeleeuwen A (1050-1250), waartoe de waterput S 003 behoort. En er zijn sporen gevonden die behoren tot een tweede vindplaats, die in verband kan worden gebracht met de belegeringen in de Tachtigjarige Oorlog. Waterput S 007 en de kuilen en paalsporen zijn vermoedelijk in deze periode te plaatsen. Tijdens de belegeringen in 1624/25 en 1637 heeft in de omgeving van het plangebied een legerkamp gelegen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xad-pdnc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120528
Provenance
Creator Jonge, L. de
Publisher Gemeente Breda
Contributor Gemeente Breda
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Gemeente Breda
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format excel / xls;archeolink / apr;image/jpeg;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2019,2019,2019-03-05}