Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2010 - OViN 2010

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan informatie worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door Nederlanders op Nederlands grondgebied.

OViN is een voortzetting van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat van 2004 tm 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

--- Vanaf september 2014 is er een verbeterde versie van deze data beschikbaar, OViN 2010 versie 2.0. Een link naar versie 2.0 u hieronder. Wanneer u start met een nieuw onderzoek o.b.v. OViN 2010, raden we u aan OViN 2010 versie 2.0 te gebruiken ---

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24g-dhx9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s7ay-nu
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-s7ay-nu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46383
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Rijkswaterstaat
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS (.sav)
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland