Studentenmonitor 2018

DOI

De Studentenmonitor Hoger Onderwijs is een monitoronderzoek onder studenten in het hoger onderwijs dat in opdracht van het ministerie van OCW wordt uitgevoerd. Voor vragen kunt u zich richten tot info@researchned.nl.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zbu-y5rm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:150502
Provenance
Creator ResearchNed
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .sav (SPSS);.por (SPSS);.dta (STATA);application/pdf
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2019-10-23T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-10-24T11:59:59Z