Veteranen Instituut, IPNV, interview 828

Deze dienstplichtige jongen werd na de oorlog uitgezonden naar Nederlands-Indië. Na aankomst op Bali moesten de jongens strijdliederen zingen als ze het kamp uitgingen. Dat deed hem denken aan de Duitsers, die hij in Rotterdam had zien marcheren en zingen. Hij werd wegens zijn goede taalgevoel geplaatst bij de Militaire Inlichtingendienst. Achteraf vindt hij dat vreselijk. Hij vertelt hoe hij Indonesische gevangenen gefolterd heeft om ze tot het lekken van informatie te bewegen. Hij is teleurgesteld geraakt in zichzelf en is naar het betreffende gebied teruggegaan later om daar in een kerk om vergeving te vragen aan de Balinese gemeenschap.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2ze-9e6y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-faq-m7l
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-faq-m7l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:36020
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Theology and Religion Studies
Spatial Coverage Rotterdam; Sint-Michielsgestel; Bali; Tjimahi