Sociaal-economisch panelonderzoek - administratief - SEP 2001 2002 2003

DOI

In 1984 is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestart met het Sociaal-Economisch Panelonderzoek (SEP). In dit onderzoek worden circa 5000 huishoudens in de tijd gevolgd. In 2003 is de enquetering voor dit onderzoek stopgezet. Tot en met 2002 werden alle huishoudensleden van 16 jaar en ouder jaarlijks ondervraagd over hun sociaal-economische situatie met daarin vragen over hun opleiding, arbeidsmarktparticipatie, inkomen en bezit en schulden. Aan een van deze huishoudensleden werden verder gegevens gevraagd met betrekking tot de woonsituatie, bezit van duurzame artikelen en welvaartsbeleving van het huishouden. De beeindiging van de enquete in 2003 was voor de gebruikers van het SEP aanleiding het CBS te verzoeken de steekproef voort te zetten door deze personen te blijven volgen met behulp van de registraties die binnen het CBS beschikbaar zijn. oe sociaal­economische gegevens komen eveneens uitsluitend via deze registraties beschikbaar. Deze voortzetting van het SEP wordt aangeduid met de uitdrukking "SEP-administratief". De inhoud van dit onderzoek is afhankelijk van de variabelen die afgeleid kunnen worden uit de beschikbare registers. Met de gebruikersgroep is in 2006 een eerste set variabelen afgesproken.Deze variabelen zijn in de eerste versie opgenomen.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xju-zxbm
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6e2-fyk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39775
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Social Sciences;Economics
Spatial Coverage Nederland