Veteranen Instituut, IPNV, interview 655

Deze man komt uit een gezin van dertien kinderen. In de hongerwinter overleed vader. Moeder bleef achter met de kinderen. Een broer had als dwangarbeider in Duitsland gezeten en moest daarna meteen met de 7 Decemberdivisie mee. Een lichting later werd deze man zelf opgeroepen. Moeder kreeg een (te) kleine kostwinnersvergoeding voor haar twee jongens in Indië. Als hospik had deze man slechts wat zalfjes en pleisters, hij beschrijft hoe hij daar op Sumatra toch het beste van probeerde te maken. Ook leerde hij Bataks en bood hij medische hulp aan de lokale bevolking op Sumatra.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24t-g6bj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zf2-88i
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-zf2-88i
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35991
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology
Spatial Coverage Leiden; Amersfoort; Sumatra; Karo-hooglanden; Si Kambing; Baroes