Gemeente Loon op Zand, Plangebied Parkeerterrein M te Kaatsheuvel Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) BAAC Rapport V-18.0429

DOI

Uit het veldonderzoek blijkt dat bij de aanleg van het huidige parkeerterrein het terrein is ge√ęgaliseerd, waarbij de bovengrond (de A-horizont) lokaal geheel verwijderd is. Gezien de vlekken die doorgaans in de A-horizont voorkomen is het evident dat ook de top van de C-horizont is geroerd. Een podzolprofiel is in het plangebied niet aangetroffen en vrijwel zeker niet meer aanwezig. Archeologische resten worden in het plangebied niet verwacht.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x9w-bv2r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:116554
Provenance
Creator Bergman, W.A.
Publisher BAAC bv
Contributor BAAC bv
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact BAAC bv
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-02-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2021-02-04T11:59:59Z