Veteranen Instituut, IPNV, interview 275

DOI

Na de zeevaartschool kreeg deze man te maken met de crisis in de scheepvaart. Hij kon echter wel aan de slag op de lijn Amsterdam-Nederlands Indië en stapte in Indië over op de lijn Java-New York. Zijn vaartijd liep snel op en in 1937 kwam hij bij de KPM in dienst op de inter insulaire lijn. In 1938 kreeg hij bericht dat hij overgegeven was aan de zeedienst in Indië en zich moest melden voor de militaire dienst in Soerabaja. Hij koos voor de vliegdienst. Hij werd opgeleid tot waarnemer en na de opleiding kwam hij in een zeegaande vliegtuiggroep terecht. Ze moesten uitkijken naar Japanse vissersschepen en signaleerden allerlei overtredingen van de Japanners waar niets mee werd gedaan. Ook Duitse schepen zochten na 1939 bescherming in de Indische wateren. Deze man komt vervolgens terecht in de geëvacueerde vliegdienst en kan veel vertellen over admiraal Helfrich, de Slag in de Javazee en de NEFIS, de Netherlands Forces Intelligence Service waar hij ook regelmatig voor vloog. Een oorlogsverhaal vanuit een bijzonder perspectief.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xq5-6zz4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35827
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml;WAV
Coverage
Discipline History;Humanities;Geography
Temporal Coverage {2010-03-18,2007-11-29,2010-03-17}