Veteranen Instituut, IPNV, interview 275

Na de zeevaartschool kreeg deze man te maken met de crisis in de scheepvaart. Hij kon echter wel aan de slag op de lijn Amsterdam-Nederlands Indië en stapte in Indië over op de lijn Java-New York. Zijn vaartijd liep snel op en in 1937 kwam hij bij de KPM in dienst op de inter insulaire lijn. In 1938 kreeg hij bericht dat hij overgegeven was aan de zeedienst in Indië en zich moest melden voor de militaire dienst in Soerabaja. Hij koos voor de vliegdienst. Hij werd opgeleid tot waarnemer en na de opleiding kwam hij in een zeegaande vliegtuiggroep terecht. Ze moesten uitkijken naar Japanse vissersschepen en signaleerden allerlei overtredingen van de Japanners waar niets mee werd gedaan. Ook Duitse schepen zochten na 1939 bescherming in de Indische wateren. Deze man komt vervolgens terecht in de geëvacueerde vliegdienst en kan veel vertellen over admiraal Helfrich, de Slag in de Javazee en de NEFIS, de Netherlands Forces Intelligence Service waar hij ook regelmatig voor vloog. Een oorlogsverhaal vanuit een bijzonder perspectief.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xq5-6zz4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dhk-jvb
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dhk-jvb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35827
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Geography
Spatial Coverage Java; Soerabaja; Ceylon; Australië; Sabang