Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1424

Dit interview bestaat uit vier gesprekken: 1424.1, 1424.2, 1424.3 en 1424.4.

1424.1 De geïnterviewde vertelt over de periode voor de oorlog. Hij vertelt over zijn familie en gaat in op hoe hij opgroeide in Indië. Ook vertelt hij over de verschillende groepen in Indië.

1424.2 De geïnterviewde vertelt over de binnenkomst van de Japanners. De geïnterviewde was nog geen 16. Tijdens de bezetting diende hij twee jaar bij het KNIL. Daarna ging hij bij de politie en is hij overgedragen aan de Indonesische politie. De geïnterviewde vertelt over de jaren 50 en zijn ervaringen van de anti-Nederlandse houding naar Nederlanders. Tot slot schetst hij een beeld van de situatie in Indië na de overdracht.

1424.3 De geïnterviewde vertelt over de verschillende groepen mensen in Indië en gaat in op een aantal van hun gebruiken. De geïnterviewde beschrijft wijken en gebouwen en vertelt over zijn ervaringen van het voor- en naoorlogse Semarang.

1424.4 De geïnterviewde vertelt over de periode vlak na de capitulatie van het KNIL. Hij vertelt hoe de stad hem als vijandig aanvoelde in deze tijd. Vanaf een bepaalde leeftijd moest hij voor de Japanners werken. Na de bevrijding kwam de geïnterviewde onofficieel in KNIL-dienst. Hij ging als vrijwilliger de vrouwen beschermen in het Lampersari-kamp.De geïnterviewde werd tijdens zijn wacht door Indonesiërs gevangen gezet. Hierna was de geïnterviewde onder de Aan en Afvoertroepen deels betrokken bij de politionele acties.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xwe-7zv4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-26ng-e3
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-26ng-e3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50260
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië