Veteranen Instituut, IPNV, interview 299

Enkele dagen na de bevrijding van Nederland ontmoette deze man zijn vrouw. In september 1947 vertrok hij als oorlogsvrijwilliger naar Indië, met de Sloterdijk. Als cavalerist was hij actief in de omgeving van Gombong. Later bij de tweede politionele actie raakte hij zijn groep kwijt en "liep zo alle gevechten mis". Daarna volgde een tijd waarin deze man konvooien reed die constant beschoten werden door de TNI. Veel jongens sneuvelden en hij vertelt hoe ze al die stoffelijke overschotten aan het einde van de Nederlandse aanwezigheid hebben opgehaald om ze bij elkaar te herbegraven op een ereveld in Semarang.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zet-zzep
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dfo-9ib
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dfo-9ib
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35834
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Java; Semarang; Solo; Amersfoort; Midden-Nederland