Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2013 - OViN 2013

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit. Op grond van dit onderzoek kan informatie worden verkregen over alle dagelijkse verplaatsingen door Nederlanders op Nederlands grondgebied.

OViN is een voortzetting van het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) dat van 2004 tm 2009 is uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

In 2013 is een vraagstelling over bezit en gebruik van elektrische fiets aan OViN toegevoegd. De vragen over elektrische fiets voor het waarnemen van vervoermiddelenbezit in het huishouden bleek daarbij tot onduidelijkheid te leiden. Daardoor is de informatie over bezit van fietsen in huishoudens in OViN 2013 en 2014 niet goed waargenomen. De informatie over de fietsmobiliteit / fietsgebruik, zowel voor gewone fiets als elektrische fiets, in OViN 2013 en 2014 zijn wel betrouwbaar waargenomen. Met ingang van 2015 is de vraagstelling van fietsbezit in het huishouden verbeterd waardoor fietsbezit weer correct wordt waargenomen. In het addendum over fietsbezit wordt dit nader toegelicht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x9h-dsdg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qcdn-ts
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qcdn-ts
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:58184
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) / Rijkswaterstaat (RWS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS (.sav); XLS; PDF
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland